Människorätt för ofödda

Navigation Menu

Abort och män

Skriven den 01/10 2020 |

Ofta när jag demonstrerar mot abort får jag höra att jag som man inte har någon rätt till en åsikt eftersom jag aldrig kan bli gravid. En annan ganska vanlig kommentar är att vi borde betona männens ansvar i detta med abort. Jag tänker här kommentera båda dessa påståenden. Till att börja med bör vi observera att dessa påståenden drar i motsatta riktningar....

Läs mer

”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke

Skriven den 10/06 2019 |

Sedan urminnes tider har barnaföderskor omgetts av sin mamma och andra närstående kvinnor för att ta emot barnet, Svenska namn på yrket har varit hjälpgumma, hjälphustru, jordemor, barnmoderska och nu barnmorska. Exempel från andra språk på namn: Grekiska maia som kan betyda både amma, mormor, farmor och barnmorska. Därav ordet maietik, förlossningskonst....

Läs mer

Statens medicinsk-etiska råd gör aborträtten till det högsta goda

Skriven den 14/03 2019 |

I dagarna har Statens medicinsk-etiska råd (Smer) släppt en rapport om sena aborter. Den är på många sätt en förfärande läsning. Perspektivet är att våra möjligheter att idag rädda allt tidigare födda utgör ett problem eftersom dessa möjligheter under dagens lagstiftning inkräktar på kvinnors rätt till sena aborter. Och det är denna rättighet som över allt...

Läs mer

Är inte uppfattningen att livet börjar vid befruktningen en ”religiös uppfattning”?

Skriven den 25/10 2018 |

Nej! Ett ”bevis” för detta är att ateister och abortliberaler som Tännsjö och Singer håller med om att abort dödar en människa. I en tråd om abort skriver jag följande om detta: Det är inte främst en religiös uppfattning att det liv som blir till i och med en befruktning (av ett mänskligt ägg och en mänsklig spermie) är ett mänskligt liv. Det är främst en...

Läs mer

När börjar mänskligt liv vetenskapligt sett?

Skriven den 25/10 2018 |

Den vetenskapliga frågan om när ett mänskligt liv börjar är förstås viktig om man menar att en människa har värde enbart i kraft av att hon är människa. Låt mig gå igenom några av de vanligaste gränsdragningar som diskuterats. (1) Befruktningen: I det ögonblick den första spermien träffar det obefruktade ägget, stänger sig ägget för ytterligare spermier....

Läs mer

Avtrubbade

Skriven den 18/10 2018 |

I början  av sommaren inleddes en utredning om vållande till annans död efter att ett 30 veckor gammalt barn av misstag dödats i en abort på Karolinska sjukhuset. I samma sekund som en läkares missbedömning av ett testresultat blev en  journalanteckning fråntogs den lilla individen tillfälligt rätten till att få betraktas som en egen kropp, rätten till...

Läs mer