Vi är helt beroende av gåvor. Vi har valt att anställa flera personer på 20% för att på så sätt frigöra tid och öka vår aktivism. Förutom detta går våra inkomster till att bekosta våra demonstrationer och banderoller liksom vår lastbil. Varje krona är betydelsefull.

Du kan stödja oss ekonomiskt genom att sätta in pengar på följande konton:

Plusgiro 394467–5
Bankgiro 180-8351
Swish 123 277 77 79

Insättningar kan inte göras till våra konton för tillfället.

Du kan även överföra pengar via autogiro. Kontakta då oss för att få en blankett för medgivande.

Du kan även stödja oss genom att delta i demonstrationer och engagera dig i föreningen. Du behövs!

Vår epostadress är info@abortnej.se.