Här finner du bilder på aborterade foster. Fostrets ålder är angivet i antalet veckor efter befruktningen.

Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor
Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor
Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor
Abortbild - 11 veckor Abortbild - 11 veckor Abortbild - 11 veckor Abortbild - 11 veckor
Abortbild - 22 veckor Abortbild - 22 veckor Abortbild - 22 veckor Abortbild - 24 veckor

Antalet graviditesveckor motsvarar oftast fostrets ålder plus två veckor. Detta eftersom graviditetsveckor räknas från den sista menstruationens första dag och inte från befruktningen som vanligtvis sker två veckor senare.