Här finner du bilder på aborterade foster. Fostrets ålder är angivet i antalet veckor efter befruktningen.

Abortbild - 7 veckor Abortbild - 7 veckor Abortbild - 7 veckor Abortbild - 8 veckor
Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor
Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor
Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor Abortbild - 8 veckor Abortbild - 9 veckor
Abortbild - 9 veckor Abortbild - 9 veckor Abortbild - 10 veckor Abortbild - 10 veckor

Antalet graviditesveckor motsvarar oftast fostrets ålder plus två veckor. Detta eftersom graviditetsveckor räknas från den sista menstruationens första dag och inte från befruktningen som vanligtvis sker två veckor senare.