Mats Selander går igenom argumenten för och emot abort.