Choice Blues

Här återfinns en film som visar en pågående abort. Filmen heter Choice Blues och är uppdelad i två delar. Del 1 visar aborten när den utförs och del 2 visar resultatet av aborten. Det går att välja mellan formaten Quicktime och Windows Media och också mellan olika storlekar på filmen.

Del 1
Quicktime: Stor/liten
Windows Media: Stor/liten

Del 2
Quicktime: Stor/liten
Windows Media: Stor/liten

Angel of Light

Två aborterade foster visas

En obstetriker – dvs en läkare inom gynekologi specialiserad på graviditet och förlossning – visar och beskriver två aborterade foster. Det första fostret är ca 14 veckor gammalt (räknat i graviditetsveckor) och det andra är ca 19 veckor gammalt. I Sverige är abort helt tillåtet upp till vecka 18. Men abort tillåts ofta upp till vecka 22 efter tillstånd från Socialstyrelsens etiska nämnd.