Jag har gjort flera försök att få in en debattartikel i Dagen angående vår demonstration utanför Jönköpings pingstkyrka. Jag har försökt anpassa min artikel efter Dagens synpunkter, men utan att lyckas. Även mitt sista försök refuserades. Jag är inte man att avgöra om Dagens journalistiska bedömning stämmer eller inte. Men jag väljer att lita på journalisten ifråga och dennes goda vilja.

Så här lyder Dagens motivering till varför mitt senaste försök refuserades.

”I nyhetsartikeln har både du och den du ytterst kritiserat få komma till tals. Det du skrivit är i sak en upprepning av vad du redan sagt. Det du gjort i din senaste text är att på nytt upprepa dig om händelsen i Jönköping, men sedan i slutet hänga på en adressering vidare. Det känns ganska konstlat.
Jag tycker det är viktigt att debattera abortfrågan… I dina texter har jag hittills bara sett angrepp mot personer, ärligt talat. Jag har själv skrivit i frågan mer än en gång. Jag försöker alltså inte hindra en abortdebatt, om det är vad du antyder.
Nej, jag tänker inte ta in något av den typ du skrivit hittills. Eftersom du hänger upp allt på det som hänt i Jönköping, och som speglats i en nyhetsartikel, finns inget skäl. Jag hoppas att du respekterar ett nej.”

Så långt Dagen. Här finns flera aspekter som jag inte kan bedöma. Till exempel, om jag citeras i nyhetssektionen, kan jag då inte få vidareutveckla resonemanget i en debattartikel? Journalistiskt är det kanske så det funkar. Inte vet jag. Men mitt intryck är onekligen att frågan är så infekterad att vad jag än frågar om abortpersonal i kristenheten, så kommer det tolkas som personangrepp, hur principiellt jag än formulerar frågorna. Betyder det att den viktiga principiella frågan inte ska få diskuteras därför att det finns personer som då upplever sig angripna?

Hur som helst. Vi publicerar istället artikeln här på vår egen hemsida. Det känns viktigt att vi får försvara oss mot Hörnmarks och Thomas Österbergs anklagelser, samt att ställa frågan om abortpersonal till pingströrelsens ledare.

Mats Selander
ordf. MRO

Debattartikeln:
Vilken är pingströrelsens syn på abortpersonal i församlingen?