Skriven den 23/07 2013

MRO har under året skrivit och fått publicerat flera debattartiklar i den kristna pressen.

- Varför en dag om barn utan abortfrågan? (Dagen 2012-11-13)

- Hon vill se abortfrågan lyftas i Svenska kyrkan (Världen idag 2013-01-21)

- Abortfrågan kräver högt tonläge (Dagen 2013-02-21)