Skriven den 01/03 2013

Mats och Nasrin deltog idag i P1:s Människor och tro som ägnade 10 minuter åt abortfrågan.

Abortmotståndet ökar i Europa och flera länder lutar det mot en strängare abortlagstiftning. Men i Sverige ligger motståndarna än så länge lågt med sin kritik. Människor och tros reporter Andreas Landmark beskriver de svenska abortmotståndarna 2013 och deras olika strategier:
- Vi kör frontalkonfrontation, säger representanter för MRO, Människorätt för ofödda, en organisation som stuckit ut med sina kampanjer med bilder på aborterade foster.

Det svenska abortmotståndet 2013

Du kan även lyssna på episoden om abortmotståndet här.