Att vi visar bilder på aborter betyder inte att vi fördömer dig som person. Några av MRO:s medarbetare och vänner har själva gått igenom en abort. Det är viktigt att bearbeta det trauma en abort ofta utgör. Kanske har du inte gått igenom en abort själv men på något sätt sårats av abort. Kanske är du en man som ville ha barnet. Kanske är du ett syskon till ett aborterat barn. Vi förmedlar gärna samtalsstöd. Emaila oss på info@abortnej.se eller ring 0734 – 25 47 51. Vi kommer att behandla dig med största respekt.