Skriven den 02/11 2015

Att något ont kommer ske ändå utgör vanligen inte något starkt skäl att tillåta det. Mord kommer ske ändå, men det är aldrig ett argument för att tillåta det i lag. Mats Selander skriver i Dagen.