Skriven den 05/06 2016

Mats Selander fortsätter sin genomgång av argumenten mot abort. I del 2 talar han om huruvida livet verkligen börjar vid befruktningen, om hur se på ‘tvinning’ och om livsduglighet är ett vettigt kriterium för när det mänskliga livet börjar. Del 3 handlar om det mest använda argumentet för abort, nämligen att det ju handlar om kvinnans rätt till sin kropp. I del 4 går Mats igenom Judith Jarvis Thompsons filosofiska argument om den världsberömde violinisten.