Människorätt för ofödda

Navigation Menu

Torbjörn Tännsjö: Påvens resonemang är ”logiskt och följdriktigt”

Skriven den 21/10 2018 |

Påve Franciscus jämförde nyligen aborter med att anlita en yrkesmördare för att lösa ett problem. I onsdags (18-10-17) kommenterade filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö på DN Debatt påvens uttalande. På frågan om fostret är en människa skriver han: Det är en besvärlig metafysisk fråga när det mänskliga livet börjar, men jag är böjd att ge påven rätt på den...

Läs mer

Bilder förändrar människors uppfattning om abort

Skriven den 23/10 2016 |

Tidskriften National Review skrev i våras om att många som tidigare varit positiva till aborter ändrar sin uppfattning när de får se hur en abort konkret går till. Den amerikanska prolife-organisationen Live Action hade låtit fråga människor på gatan om deras uppfattning och sedan låtit dem titta på en film från sajten Abortion Procedures. Efter att ha...

Läs mer

Stort genomslag i media för sommarkampanj

Skriven den 02/10 2016 |

Vår sommarkampanj i Uppsala, Gävle, Borlänge och Falun fick stort genomslag i media. Här är en lista på alla artiklar och inslag om kampanjen: Dala-demokraten: Abortmotsåndare manifesterade i Falun – visade döda foster vid Geislerska parken Dalarnas Tidningar: Abortmotståndare ska visa bilder på aborterade foster i lekpark De vill kriminalisera abort Är...

Läs mer

Därför är abort fel del 2, 3, 4

Skriven den 05/06 2016 |

Mats Selander fortsätter sin genomgång av argumenten mot abort. I del 2 talar han om huruvida livet verkligen börjar vid befruktningen, om hur se på ‘tvinning’ och om livsduglighet är ett vettigt kriterium för när det mänskliga livet börjar. Del 3 handlar om det mest använda argumentet för abort, nämligen att det ju handlar om kvinnans rätt...

Läs mer

Därför är abort fel del 1

Skriven den 01/04 2016 |

Mats Selander ger argument mot abort. Detta är första delen i en serie kortfilmer. Denna del behandlar huvudargumentet mot abort nämligen att abort dödar en liten värdefull människa.

Läs mer

Håller argumenten för den liberala abortlagen?

Skriven den 02/11 2015 |

Att något ont kommer ske ändå utgör vanligen inte något starkt skäl att tillåta det. Mord kommer ske ändå, men det är aldrig ett argument för att tillåta det i lag. Mats Selander skriver i Dagen.

Läs mer