Människorätt för ofödda

Navigation Menu

Statens medicinsk-etiska råd gör aborträtten till det högsta goda

Skriven den 14/03 2019 |

I dagarna har Statens medicinsk-etiska råd (Smer) släppt en rapport om sena aborter. Den är på många sätt en förfärande läsning. Perspektivet är att våra möjligheter att idag rädda allt tidigare födda utgör ett problem eftersom dessa möjligheter under dagens lagstiftning inkräktar på kvinnors rätt till sena aborter. Och det är denna rättighet som över allt...

Läs mer

Är inte uppfattningen att livet börjar vid befruktningen en ”religiös uppfattning”?

Skriven den 25/10 2018 |

Nej! Ett ”bevis” för detta är att ateister och abortliberaler som Tännsjö och Singer håller med om att abort dödar en människa. I en tråd om abort skriver jag följande om detta: Det är inte främst en religiös uppfattning att det liv som blir till i och med en befruktning (av ett mänskligt ägg och en mänsklig spermie) är ett mänskligt liv. Det är främst en...

Läs mer

När börjar mänskligt liv vetenskapligt sett?

Skriven den 25/10 2018 |

Den vetenskapliga frågan om när ett mänskligt liv börjar är förstås viktig om man menar att en människa har värde enbart i kraft av att hon är människa. Låt mig gå igenom några av de vanligaste gränsdragningar som diskuterats. (1) Befruktningen: I det ögonblick den första spermien träffar det obefruktade ägget, stänger sig ägget för ytterligare spermier....

Läs mer

Avtrubbade

Skriven den 18/10 2018 |

I början  av sommaren inleddes en utredning om vållande till annans död efter att ett 30 veckor gammalt barn av misstag dödats i en abort på Karolinska sjukhuset. I samma sekund som en läkares missbedömning av ett testresultat blev en  journalanteckning fråntogs den lilla individen tillfälligt rätten till att få betraktas som en egen kropp, rätten till...

Läs mer

Männen och abortfrågan

Skriven den 26/03 2018 |

En vanlig inställning idag är att en man inte ska ha någon åsikt i abortfrågan. Åtminstone inte om den åsikten innebär någonting annat än rätten till fri abort för alla kvinnor. Mannen har alltså rätt till ett ställningstagande, men inte efter eget huvud. Det är inte ovanligt att mina modiga  manliga abortmotståndarvänner blir utskällda efter noter på...

Läs mer

Varför inte abort som preventivmedel?

Skriven den 11/11 2017 |

Genom de otaliga diskussioner om abort som jag haft är det ofta jag hört vanliga abortliberala svenskar försvara abort med tillägget: ”Men abort ska ju inte användas som preventivmedel”. Detta blir liksom en liten moralisk poäng som visar att de inte är helt okänsliga för min abortkritik. En knorr som liksom återställer den moraliska balansen i frågan. Jag...

Läs mer