Några SSU-medlemmar reagerade i en artikel av 6 juli på den demonstration som rörelsen MRO genomförde på Fristadstorget två dagar innan. Vi i MRO har rest runt i Mellansverige under fyra dagar och har fått mycket uppmuntran och stöd för vårt arbete. ”Tack för att ni står här”, är en vanlig kommentar, från både kvinnor och män, unga och äldre.

Om huvudfrågan i SSU:arnas artikel, aborter kontra adoption, finns det mycket att säga. Det är ingen som har förnekat att oönskade graviditeter är ett problem idag; för kvinnan, för samhället och inte minst för barnet. Hela debatten om aborternas vara eller icke-vara måste ta avstamp någon annanstans. Vi vill lyfta fram samtalet om när människolivet börjar. Det finns ingen annan logisk gräns att sätta än vid befruktningen. Att vi förordar adoption är en konsekvens av detta. Det finns många barn som far illa i den här världen, både i Sverige och utomlands. Vad tänker vi om en lösning på detta problem som helt enkelt går ut på att döda dessa oönskade barn? Detta skulle ju kunna göras smärtfritt och snabbt, utan att utsätta barnen för lidande. En enkel och praktisk lösning, eller hur? Nej, det är det ingen som försvarar den åsikten. Vi vet att varje människa, oavsett omständigheter och omgivningens åsikter, har ett unikt och ofattbart stort värde.

Det vi nu lyfter fram är att individen besitter detta värde från första början, och att det inte är beroende av om personen i fråga befinner sig utanför eller innanför livmodern. Följaktligen ska det ofödda barnet ha ett lagskydd (nej till abort) och vi måste hitta en lösning på problemet med oönskade graviditeter som tar hänsyn både till modern och barnet (ja till adoption).

Om vi ska kunna mötas i den här debatten måste ssu:arna först ge skäl till varför de inte håller med om premissen om människovärde från befruktningen. Att barnet inte kan klara sig utanför moderns kropp är ett värdelöst argument. Graden av beroende hos en människa är inget som degraderar hennes värde. Tvärtom: svaga och beroende människor tillerkänner vi större rättigheter och mer skydd i vårt samhälle. Alla ska med, som Socialdemokraternas egen devis lyder. Gränsen för när barnet klarar sig utanför livmodern är också rörlig och relativ, och kan därför inte utgöra en absolut utgångspunkt för människovärdets inträdande. I takt med vetenskapens landvinningar flyttas denna gräns ständigt bakåt. Enligt ssu:arnas resonemang får alltså barn idag sitt människovärde tidigare än barn som föddes för tio år sedan? Det är ett orimligt resonemang.

Vi ser fram emot fortsatt debatt i denna mycket allvarliga och viktiga fråga. Alltför länge har vi i Sverige nonchalerat en av de viktigaste frågorna ett samhälle kan ställa sig: När börjar livet?

MRO – Människorätt för ofödda