Skriven den 02/06 2017

Barnmorskan Ellinor Grimmark riktar i tidningen Världen idag ett varm tack till alla som bidragit till insamlingen till hennes rättegångskostnader. Efter att ha stridit i rätten för sin samvetsfrihet och förlorat ålades hon att betala 1,6 miljoner för motpartens kostnader. Insamlingen som startats till hennes förmån har gett så gott resultat att det blir pengar över. Detta överskott kommer att gå till barnmorskan Linda Steen som befinner sig i en liknande situation. Om man vill stötta dessa rakryggade kvinnor i den fortsatta kampen kan man ge en gåva till Skandinaviska Människorättsjuristerna (Bg: 605-8630, Swish: 123 615 89 01 – märk gåvan ”Steen”, ”Grimmark” eller ”barnmorskorna”).

ledarplats i Jönköpingsposten kunde man häromdagen läsa en ovanligt balanserad och eftertänksam kommentar till Grimmark-fallet. Skribenten diskuterar hur samvetsfrihet är aktuellt på många andra områden och i andra yrkesgrupper, och lyfter sedan fram den konsensuskultur som råder i vårt land:

Att samvetsfrihet i abortfrågan har blivit en så känslig fråga hör ihop med att Sverige historiskt har haft en utpräglad konsensuskultur.

I en sådan är precis allt förhandlingsbart, men bara fram till den punkt då ett beslut väl fattas.

Efter det blir det hart omöjligt att diskutera känsliga frågor på ett principiellt plan.

Vad gäller abort har vi alltså förhandlat bort det faktum att frågan fortfarande rymmer ett moraliskt dilemma, oavsett vad man tycker i själva sakfrågan.

Samvetsfrihetsdebatten påminner oss om det, vilket skapar ett obehag.

Denna oförmåga att diskutera ”känsliga frågor på ett principiellt plan” är ett stort handikapp som Sverige och svenskarna lider av. Istället för att samtala om frågorna på ett vuxet sätt, värdera motståndarens argument och bemöta dem sakligt väljer man ofta att lägga locket på. Och när det inte går längre tar man till marginalisering, utfrysning och hån (vilket barnmorskorna fått känna på).

Det kan vara läge att påminna sig ett visdomsord som tillskrivs Mahatma Ghandi:

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

 

 

Annette