Skriven den 05/02 2014

Som säkert flera av er redan sett i media har jag Mats Selander, MRO:s vice ordförande Annette Westöö och en styrelseledamot i MRO, Gullan Malmquist, varit med och grundat det Kristna Värdepartiet (KV). Eftersom MRO är så djupt involverat i detta nya parti känns det angeläget att berätta för er som stöder MRO om hur MRO och KV relaterar till varandra.

 MRO är en religiöst och politiskt obunden ideell förening och kommer så förbli. Det finns ingen, och kommer heller inte finnas någon formell relation mellan MRO och KV. Det är viktigt för oss eftersom de som stöder MRO enbart stöder MRO:s kamp mot abort. MRO tar inte ställning i någon annan fråga än abortfrågan (och dithörande frågor). Vi som finns med i ledarskapet i båda dessa organisationer kommer därför hålla strikt på rågången mellan dem.

 Detta hindrar inte att MRO kan ha informella relationer med andra organisationer. Vi har redan idag samtal med andra pro-lifeorganisationer, och kan tänka oss samordnade insatser, allt för oföddas skull. Samverkan och samarbete utifrån MRO:s syfte är därför alltid möjligt och kan också ske i relation till KV (eller med andra politiska partier för den delen, i den mån de lyfter abortfrågan från vårt perspektiv).

 I ljuset av denna tajta relation mellan MRO och KV känns det därför angeläget att säga till alla er som stöder MRO: Ert stöd till MRO är inte ett stöd till KV. (Det är inte på förekommen anledning jag skriver detta, utan för att förekomma eventuella frågor eller kritik).

Mats Selandet, ordförande MRO